Crkva u Mičevcu

| 2001. | natječaj

koncept

Koncept, u čijem stvaranju se nameću pozicija i oblik parcele, polazi od promišljanja i građenja spajanjem transformacije apstraktnog s ljudskosti, sakralnim htijenjem čovjekove intuicije.
Crkva, u ulozi znaka, građena je s dva hipara - ekspresivni, skulpturalni bočni elementi - simbol crkve kroz vrijeme. Prostor u dvije razine ispred crkve okupljalište je s težištem uz križ.
Unutrašnjost građena zidom i svjetlom, čistoćom i jednostavnošću, pozivajući se na tradiciju gradnje crkava ovog locusa, objedinjuje ecclesiu pogleda usmjerena prema jačem izvoru svjetla naglašavajući dvije osi: uzdužnu prema svetištu i vertikalnu prema nebu.
Zenitalno osvjetljenje u rascijepu između hipara i crkve, čija količina se povećava od ulaza prema svetištu, stvara duhovnost i posebnu atmosferu.