• Graditeljski sklop Dadas
  • Obnova uličnog i dvorišnog pročelja stambeno-poslovne zgrade, Zvonimirova 6
  • Konzervatorska studija zgrade ljetnikovca Ivanišević / stare uljare u Tučepima
  • Konzervatorska dokumentacija ‘Zone Badel’ u Sesvetama
  • Podzemni grad XXI // Valorizacija urbanističko – arhitektonske baštine industrijskih postrojenja i rudarskih naselja
  • Konzervatorska studija za potrebe izrade ‘UPU-a dijela naselja Uble’
  • Parterno uređenje Trga Petra Zoranića
  • Arhitektonski snimak postojećeg stanja i projekt rekonstrukcije kule u Kotišini
  • Konzervatorska studija Podlabina
  • Arhitektonski snimak postojećeg stanja dominikanskog samostana i crkve u Bolu na Braču
  • Obnova i uređenje dvorišta i dvorišnih pročelja – Banski dvori II, Trg Sv. Marka