• Konzervatorski elaborat kulturno povijesne jezgre Grada Knina
 • Konzervatorski elaborat za zgradu Mrtvačnice na groblju Mirogoj u Zagrebu
 • Konzervatorska podloga za potrebe izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan
 • Konzervatorski elaborat za obnovu zgrade Filozofskog fakulteta u Puli s parkom
 • Projekt obnove zgrade Kapele sv. Jurja u perivoju Maksimir
 • Projekt obnove zgrade Vidikovca u perivoju Maksimir
 • Konzervatorski elaborat za katedralnu crkvu Uzvišenja sv. Križa u Sisku
 • Konzervatorski elaborat za zgradu Glazbene škole Fran Lhotka u Sisku
 • Konzervatorski elaborat za zgradu Skladišta 22 u sklopu kompleksa Metropolis
 • Rekonstrukcija postojeće kuće unutar kulturno-povijesne cjeline grada Labina
 • Prezentacija zaštićenog kulturnog dobra “Ostaci plemićke kurije – Curiae Nobilitaris”
 • Krajobrazno-konzervatorska studija za UPU Koločep Donje Čelo i UPU Koločep Gornje Čelo
 • Konzervatorski elaborat za Poslovnu zgradu “Elektre”
 • Konzervatorski elaborat – kompleks Ureda predsjednika RH
 • Projekt interijera izložbene dvorane hotela Knopp
 • Konzervatorski elaborat Prve hrvatske tvornice ulja u Zagrebu
 • Konzervatorski elaborat za zgradu Državnog arhiva u Zagrebu, Opatička ulica 29
 • Graditeljski sklop Dadas
 • Obnova uličnog i dvorišnog pročelja stambeno-poslovne zgrade, Zvonimirova 6
 • Konzervatorska studija zgrade ljetnikovca Ivanišević / stare uljare u Tučepima
 • Konzervatorska dokumentacija ‘Zone Badel’ u Sesvetama
 • Podzemni grad XXI // Valorizacija urbanističko – arhitektonske baštine industrijskih postrojenja i rudarskih naselja
 • Konzervatorska studija za potrebe izrade ‘UPU-a dijela naselja Uble’
 • Parterno uređenje Trga Petra Zoranića
 • Arhitektonski snimak postojećeg stanja i projekt rekonstrukcije kule u Kotišini
 • Konzervatorska studija Podlabina
 • Arhitektonski snimak postojećeg stanja dominikanskog samostana i crkve u Bolu na Braču
 • Obnova i uređenje dvorišta i dvorišnih pročelja – Banski dvori II, Trg Sv. Marka