Arhitektonski snimak postojećeg stanja i projekt rekonstrukcije kule u Kotišini

| 2004.-2006. | projekt

koncept

Rješenjem su predviđene metalne stepenice koje vode do dvije platforme različitih visinskih kota. Na obje je moguće zadržavanje zbog promatranja pejzaža kroz postojeće otvore kule. Na svakom od tri nivoa kule moguć je izložbeni postav te je na ulaznom nivou u tu svrhu predviđena vitrina. Ulaz/izlaz smješten je na najnižoj koti.
Konstrukcija stepeništa i platformi oslanja se primarno na podnu plohu i živu stijenu. Na kontaktima sa zidom povezivanje je sekundarno i ne služi za oslanjanje nego kao distancer.
Krovna konstrukcija višeg nivoa zamišljena je kao lagana metalna konstrukcija prekrivena kaljenim staklom u suglasju s karakterom stepeništa i platformi. Tradicionalno krovište predviđeno je na nižem nivou.
Oštećeni dijelovi zida kao i oni koji nedostaju bit će popravljeni ili izvedeni što sličnije izvornom stanju.