• BIO Centar s trafostanicom_prometne, parkirališne i pješačke površine s vanjskom hidrantskom mrežom i oborinskom odvodnjom
  • Prometne površine i infrastruktura uz sportsko-rekreacijski centar Račice