Prometne površine i infrastruktura uz sportsko-rekreacijski centar Račice

| 2008. | projekt

koncept


Projektom prometnih površina i infrastrukture u SRC Račice obuhvaćene su prometne površine s oborinskom odvodnjom i uređenje okoliša unutar granice obuhvata s prikazom komunalne infrastrukture.
Parkiralište, koje zauzima najveći dio parcele, odijeljeno je središnjim pješačkim pristupnim platoom i privremenim vatrogasnim prilazom od centralnog trga između igrališta i dvorane.