registracije i licence

Dopuštenje Ministarstva kulture za:

1) istraživanje i proučavanje kulturnog dobra,

2) dokumentiranje kulturnog dobra,

3) izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru.

 

Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.