• Urbanistički plan uređenja naselja Uble
 • Urbanistički plan uređenja naselja Lastovo
 • Urbanstički plan uređenja gospodraska zona Sesvete – sjever
 • Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novske
 • Urbanistički plan uređenja Gajišće – jug
 • Urbanistički plan uređenja dijela naselja Oroslavje – Andraševec
 • Idejno urbanističko – arhitektonskog rješenje “ŠIRI CENTAR“ u Samoboru
 • Detaljni plan uređenja Zapad 1
 • Detaljni plan uređenja Kature
 • Dealjni plan uređenja proširenja groblja u naselju Lastovo
 • Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Lastovo
 • DPU ‘Zagorska’ u Koprivnici
 • DPU dijela naselja Andraševec – Oroslavje
 • DPU proširenja mjesnog groblja u Brestači
 • Urbanističko-arhitektonsko rješenje za područje Müllerov breg
 • Zona ‘centar 3′