• Uređenje gradskog parka Prelog
  • Idejno rješenje sanacije i prenamjene kamenoloma Hruškovec u Ljubešćici
  • Dom za starije osobe i javni park u Labinu
  • Uređenje Novljanskog jezera
  • Koncept i idejni projekt za sanaciju i prenamjenu površinskog kopa Holcim – Koromačno kraj Raše
  • Koncept i idejni projekt za sanaciju i prenamjenu kamenoloma Zelenjak kraj Klanjca
  • Koncept i idejni projekt za sanaciju i prenamjenu kamenoloma Hercegovac kraj Orahovice
  • Projekt krajobraznog uređenja starog grada Lukavca
  • Idejno rješenje revitalizacije Nadbiskupskog vrta, Zagreb