usluga

Izrada prostorno-planske dokumentacije, krajobraznih projekata i projekata sanacije kamenoloma.

Izrada analize prostornih mogućnosti uz procjenu investicije gradnje i razvoja infrastrukturne mreže.

Izrada arhitektonske projektne dokumentacije i projekata unutarnjeg uređenja. Vođenje gradilišta, projektantski nadzor i vođenje projekta.

Izrada projekata obnove pročelja u povijesnim cjelinama.

Izrada konzervatorskih studija, arhitektonskih snimki postojećeg stanja i izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata na kulturnim dobrima.

Izrada arhitektonskih i urbanističkih maketa.

Obratite nam se s povjerenjem!