• Restoran Calebotta
 • Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Lastovo
 • Gradski trg u Kutini
 • Kuća za odmor
 • Graditeljski sklop Dadas
 • Obnova uličnog i dvorišnog pročelja stambeno-poslovne zgrade, Zvonimirova 6
 • DPU ‘Zagorska’ u Koprivnici
 • DPU dijela naselja Andraševec – Oroslavje
 • DPU proširenja mjesnog groblja u Brestači
 • Konzervatorska studija zgrade ljetnikovca Ivanišević / stare uljare u Tučepima
 • Obiteljska vila br. 15
 • Obiteljska vila br. 7
 • Kampus Varaždin
 • Poslovno-skladišna građevina MG
 • Podzemni grad XXI // Valorizacija urbanističko – arhitektonske baštine industrijskih postrojenja i rudarskih naselja
 • Konzervatorska studija za potrebe izrade ‘UPU-a dijela naselja Uble’
 • Dom za starije osobe i javni park u Labinu
 • Urbanističko-arhitektonsko rješenje za područje Müllerov breg
 • Bazen ‘gradski vrt’
 • Uređenje Novljanskog jezera
 • Spomenik Fabjanu Kaliterni
 • Zona ‘centar 3′
 • Osnovna škola D. Kušlan
 • Koncept i idejni projekt za sanaciju i prenamjenu površinskog kopa Holcim – Koromačno kraj Raše
 • Koncept i idejni projekt za sanaciju i prenamjenu kamenoloma Zelenjak kraj Klanjca
 • Dječji vrtić Zvončić
 • SRC Grana-Klaka u Dubravi
 • Uređenje trga za postav spomenika poginulim braniteljima u Domovinskom ratu, Šibenik
 • Arhitektonski snimak postojećeg stanja i projekt rekonstrukcije kule u Kotišini
 • Koncept i idejni projekt za sanaciju i prenamjenu kamenoloma Hercegovac kraj Orahovice
 • Projekt krajobraznog uređenja starog grada Lukavca
 • Konzervatorska studija Podlabina
 • Arhitektonski snimak postojećeg stanja dominikanskog samostana i crkve u Bolu na Braču
 • POS_Stambeno-poslovna zgrada Sopnica – Jelkovec
 • Idejno rješenje revitalizacije Nadbiskupskog vrta, Zagreb
 • Obnova i uređenje dvorišta i dvorišnih pročelja – Banski dvori II, Trg Sv. Marka
 • Muzej Narona Vid Metković
 • Crkva u Mičevcu
 • Idejni projekt i stručna podloga za lokacijsku dozvolu za kompleks Katoličkog bogoslovnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu