Idejni projekt i stručna podloga za lokacijsku dozvolu za kompleks Katoličkog bogoslovnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu

| 2000.-2004. | projekt

koncept

facultas _ vještina, sposobnost, mogućnost, lakoća

ovo je mjesto susreta Kaptola i Donjeg grada
različit je ritam, talozi , trajanja i mjerila
dva su ulaza, jednakovrijedna
jedan 19. stoljeća, jedan u nastajanju, za sutra

zbir tih taloga traba pomiriti u danom prostoru
nova struktura nudi lakoću, stvara nove mogućnosti
izmjenjivanjem zatvorenog sistema, onog trajnog i nepromjenjivog, koji predstavlja taloge i znakove i fleksibilnog, pokretnog i promjenjivog - strukturiramo kuću, organizam

status nascendi je klaustar, intelektualni trg
sagledan s oba ulaza
sagledan iz kuće i kuća sagledana iz njega
ulična kuća
oblikovno je rješena kao zid /"L" tlocrta/, a funkcionalno kao public space
sjevernim krakom "L" tlocrta nas uvodi u novi kompleks, a drugim zadire u njega i na taj način nas uvodi u prostor fakulteta
svojom transparentnom dematerijaliziranom konstrukcijom, građen svjetlom, s minimumom gustoće materijala /iznutra staklene ploče na staklenim gredama/
u urbanom kontekstu, ova kuća je završetak ulice
ulicu smo završili strukturom koja sugerira prostor iza
svjetlost je stješnjena između dva zida, postojećeg /opeka/ i novog /beton/,
masivnošću zida se zatvaramo od pogleda prema Kaptolu, ali nas svjetlosna senzacija vodi na krov otkud se nudi i vizualni doživljaj
jednostavnošću forme dali smo pozadinu za građevine prošlih razdoblja
s namjerom dilatirana od postojećih građevina
s tendencijom da bude markacija ne konkurirajući
niti podilazeći u oblikovanju okolini

biblioteka
princip otvorenog i zatvorenog sistema proveden je kroz cijelu biblioteku
čitaonica, na najotvorenijoj poziciji pogledu i kretanju, provlači se kroz sve etaže
svi sadržaji koji traže izolaciju povučeni su u unutrašnjost kuće i laganom pregradnom stijenom su odvojeni od totalnog prostora etaže

auditorij
opna auditorija se otvara prema okolini stupnjevanjem
prema dvorištu otvorena je u punoj visini (s mogućnošću vizuelnog zatvaranja), a kako se krećemo u dubinu kuće ti su otvori manji
opna aule nas usmjerava u prostor iza - komunikacija i polivalentna dvorana
kabineti i predavaonice su vertikalnim vlastitim komunikacijama vezane na auditorij

istočno krilo i dvorište
jasna komunikacija postojeće kuće u Vlaškoj i nove
pokretni panoi ostavljaju mogućnost kreacije unutar prostora prema potrebama vremena i korisnika
tema linearnog, pravocrtnog kretanja, naglašena pozicijom instalacija i vertikalnih komunikacija nošena /inspirirana/ je temom klaustra koji je zadržan samo u biti njegove komunikacije s kućom čiji je nukleus
ovaj nukleus ulazi u kuću, u novo centar mjesto, postaje s njim cjelina, mjesto slavlja ili kontemplacije, saglediv iz svih dijelova kuće
mogućnošću uklanjanja mobiliara, skošena podna ploha aule stapa se s prostorom trga omogućavajući felxibilnost organizacije ovisno o događanjima
apsida crkve postaje točka osi rotacije i mjesto oznake susreta osnovnih smjerova kretanja /iz Palmotićeve i iz Vlaške/, te skulpturalni element u kompoziciji trga.

garaže /podzemno parkiranje/