Kuća za odmor

| 2013. | realizacija

koncept


Kuća za odmor u mjestu Punat na otoku Krku proizašla je kao posljedica rekonstrukcije dotrajale poluugrađene vikendice (P+Ptk), koja svojom površinom i načinom korištenja nije zadovoljavala potrebe višeobiteljskog korištenja. U gotovo identičnim tlocrtnim gabaritima planirana je građevina čija je osnovna karakteristika trebala biti mogućnost transformacije iz kuće za jednu obitelj u kuću sa dva apartmana približno jednake neto kvadrature prostora.

Iz takvog zahtjeva, a s obzirom na veličinu i graničnu tlocrtnu izgrađenost parcele, kao optimalno nametnulo se rješenje sa organizacijom prostora u više etaža, čime je formirana građevina sa istovjetnim tlocrtom prizemlja i 1. kata. Ovime je dobivena mogućnost korištenja prizemlja kao prostora primarnog mjesta boravka, koje je direktno povezano sa vanjskim prostorom (terasom), te kata kao intimnijeg prostora (sobe). Međutim, u bilo kojem trenutku ovisno o potrebi, moguće je ova dva prostora funkcionalno odvojiti te ih koristiti kao zasebne cjeline, pri čemu je velikom staklenom opnom (kliznom stijenom) postignuto da prostorije na katu ne budu lišene doživljaja vanjskog prostora.
U ovakvom rješenju logičan slijed je i formiranje krovne terase iznad prvog kata, koja u nedostatku vanjskih površina omogućuje boravak na otvorenom.
Oblikovno, građevina je jednostavan, pravilan volumen, 'očišćen' od suvišnih detalja, mjestimice razbijen uskim prozorskim potezima, koji na južnoj strani naglašavaju vertikalnost volumena stubišne jezgre, ili u potpunosti otvoren staklenim stijenama na zapadnoj strani.