Konzervatorski elaborat za Poslovnu zgradu “Elektre”

| 2021. | projekt

koncept

Konzervatorski elaborat za Poslovnu zgradu „Elektre“ odnosno izvorno zgradu Gradskih poduzeća ili Upravnu zgradu Gradskih komunalnih poduzeća, na adresi Gundulićeva 32 u Zagrebu, izrađen je u svrhu valorizacije i definiranja konzervatorskih smjernica za daljnje postupanje s građevinom s naglaskom na rekonstrukciju krova blagajničke dvorane i obnove pročelja atrija. Poslovna građevina posjeduje svojstvo kulturnog dobra i nalazi se unutar područja Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb.
Analizom zatečenog stanja poslovne građevine, konzervatorske i prostorno-planske dokumentacije, postojeće arhivske građe te dostupne relevantne literature ocijenjena je kvaliteta i vrijednost građevine te njezinih građevnih struktura te su donesene propozicije za daljnja postupanja.