Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Lastovo

| 2014. | plan

koncept

Prostorni plan uređenja Općine Lastovo (Plan) usvojen je 2010. 2012. su uslijedile prve izmjene i dopune. Izrada Ciljanih izmjena i dopuna Plana i njihov opseg utvrđen je Odlukom o izradi Izmjena i dopuna PPUO Lastovo koje je donijelo Općinsko vijeće.
Prostor Plana obuhvaća prostor Lastovskog otočja, koje je 2006. godine proglašeno Parkom prirode. Neprikosnoveno je govoriti o vrijednosti Plan obuhvaća 44 otoka, otočića, hridi i grebena (najveći od njih su Lastovo i Sušac) ukupne površine 53 km2 i 143 km2 morske površine. Omeđen je kamenim svjetlima Sušca, Tajana, Glavata i Struge.
Zaštita i revitalizacija kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti ne predstavlja samo odraz kulturne politike, odgovoran odnos prema prošlosti, već je osnova za planiranje budućeg razvoja povijesnih naselja i sustava otoka. U slučaju povijesnih naselja otoka Lastova, Lastova i Ubla, metodologija je bila određena zakonskim okvirom: izrada prostornog plana uređenja Općine Lastovo. Primjenom i provedbom ovog dokumenata otok Lastovo može osigurati održivi razvoj uz zaštitu navedenih vrijednosti.