Konzervatorski elaborat kulturno povijesne jezgre Grada Knina

| 2019. | projekt

koncept

Konzervatorski elaborat kojim su valorizirane povijesne, arhitektonsko - urbanističke te prostorno-ambijentalne kvalitete stare gradske jezgre Grada Knina s ciljem izrade smjernica za zaštitu. Elaborat sadrži i katalog svih građevina unutar obuhvata kao i osvrt na razvojne potencijale stare gradske jezgre kao kulturne i razvojne resurse Grada Knina u cjelini.
Izrada konzervatorske podloge provedena je u dva dijela:
terenskim istraživanjem koje je rezultiralo kombiniranim analizama – tekstualnim, kartografskim i tabličnim prikazima zatečenih materijalnih struktura te fotografskom bilježenju istih i istraživanjem različitih baza podataka (rad u arhivima: Knina, Zagreba, Splita. Zadra i Beograda; pretraživanjem internetskih baza podataka, konzultacijama relevantnih izvora i mišljenja stručnjaka).