Konzervatorska podloga za potrebe izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Višnjan

| 2022. | projekt

koncept

Osnovni razlog izrade ovoga elaborata prvenstveno je stručna valorizacija povijesnih, krajobraznih, arhitektonsko – urbanističkih te prostorno – ambijentalnih kvaliteta Općine Višnjan. Konzervatorska podloga temelji se na sustavno provedenom proučavanju zatečenih struktura, terenskim i arhivskim istraživanjima. U sklopu izrade studije provedeno je arheološko istraživanje s detaljnim terenskim radom arheologa kojim je pregledana velika većina otvorenih površina na području Općine. Krajnji su cilj konzervatorske podloge smjernice za zaštitu koje se zasnivaju na neupitnim procjenama vrijednosti, ali s osvrtom i na razvojne potencijale i potrebe Općine, kako centralnog naselja, tako i sela u sklopu Općine, kao kulturnog i razvojnog resursa u cjelini.