Urbanistički plan uređenja ‘Ulaz u NP Krka’

| 2017. | projekt

koncept

U Gradu Šibeniku, u hijerarhijskoj mreži središnjih naselja, naselje Lozovac planirano je kao manje lokalno središte. Sam obuhvat Plana nalazi se u sjevernom dijelu naselja uz bivše radničko naselje nastalo uz tvornicu za preradu aluminija. Na mjestu napuštene tvornice PPUG Šibenika predviđa turističko-ugostiteljsku namjenu s hotelom, turističkim naseljem i kampom. Spomenuta turističko-ugostiteljska zona zajedno s novouređenim ulazom u NP Krka, koji je predmet izrade Plana, trebala bi predstavljati pokretač razvoja tog prostora.
U planiranom prostoru ulaza u NP Krka - Lozovac predviđena je realizacija projekta prema prvonagrađenom radu provedenog natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog i krajobraznog uređenja ulaza Lozovac, arhitektonskog ureda Atmosfera d.o.o.
Predviđeni sadržaji ulaza u NP Krka su:
- blagajne i sanitarni blokovi,
- multimedijalni, info i administrativni sadržaji,
- komercijalni i ugostiteljski sadržaji,
- komunalno – servisni sadržaji,
- natkriveni vanjski prostori za okupljanje posjetitelja,
- dječja igrališta i parkovne površine,
- prometna mreža i promet u mirovanju,
i drugi sadržaji koji upotpunjuju, a ne ometaju osnovnu namjenu.