Rekonstrukcija postojeće kuće unutar kulturno-povijesne cjeline grada Labina

| 2021. | projekt

koncept

Planirana je rekonstrukcija postojeće kuće koja će imati 2 funkcionalne jedinice - studio apartman u suterenu i stan u prizemlju i potkrovlju. Planiranom rekonstrukcijom nisu se promijenili vanjski gabariti građevine, otvori u vanjskim zidovima, broj etaža kao ni pristupi građevini.
Planiranom rekonstrukcijom nije se bitno promijenio vanjski izgled kuće - planirana je obnova fasade po uzoru na postojeću te izvedba novog krovišta vanjskog izgleda prema postojećem s pokrovom od crijepa (nepatinirana kupa kanalica) i kamenim konzolama.