Gradski trg u Kutini

| 2009.-2013. | realizacija

koncept

Trg je položen, u prirodnom padu, te definiran prostornom postavom slijedećih cjelina:

Središnja ploha trga
Popločena ab prefabriciranim pločama svijetlog tona, oblikovana je kao okvir mogućih događanja.
Dio središnje plohe izveden je u obliku lista hrasta i lista vinove loze (realiziran umetanjem kružnih prefabrikata u pravokutne ploče), prirodnog bogatstva kraja i segmenata s grba grada Kutine.
U istočnom dijelu plohe trga izvedena je fontana/plitki bazen.
Korito bazena u crnoj boji izravna je referenca na naftna polja kada istraživanja i eksploatacija nafte daje prvi pečat industrijalizacije grada. Noću uz adekvatno osvjetljenje bazen postaje fokusom trga.

Zeleni prsten
Drvored – novo pročelje.
Uz obod centralne plohe trga formiran je drvored sadnjom autohtonog drveća, koje će s vremenom stvoriti višebojni okvir te zatvoriti trg u visini pogleda prema okolnoj izgradnji.
Unutar prstena položen je potez klupa te ostale urbane opreme (koševi za otpatke, parking bicikala).
Klupe su izvedene od prefabriciranih ab segmenata, koji se sastavljaju u više tipova dugačkih klupa. Mjestimično su perforirane za sadnju drveća, mjestimično obložene drvenim deckom.

Komunikacijski ophod
Rubno prema okolnoj gradnji postavljen je asfaltni ophod - komunikacijska ploha namijenjena intenzivnijem pješačkom i biciklističkom prometu, ali i moguće mjesto zabave (utrke na rolama, romobilima, korzo dječjih kolica).

'Paviljon'
Sa sjeverne strane trga, uz građevinu Muzeja Moslavine izvedena je građevina poslovne namjene ('paviljon') u sklopu koje su predviđeni prostori javnih sanitarija, caffe bara, turističkog informativnog centra i kioska.