Krajobrazno-konzervatorska studija za UPU Koločep Donje Čelo i UPU Koločep Gornje Čelo

| 2019. | projekt

koncept

Izrada Krajobrazno-konzervatorske studije za UPU Koločep Donje Čelo i UPU Koločep Gornje Čelo bila je prvi ključni korak u pripremi izrade detaljnije prostorno-planske dokumentacije za građevinsko područje otoka Koločepa.
U sklopu izrade Urbanističkog plana uređenja Koločep – Donje Čelo (UPU Koločep Donje Čelo) i Urbanističkog plana uređenja Koločep – Gornje Čelo (UPU Koločep Gornje Čelo) predviđena je izrada krajobrazno-konzervatorske studije koja bi služila kao podloga za izradu istoimenog Plana.
Prostorni obuhvat Plana, površine od približno 61 ha (kopneni dio iznosi cca 41,7, a morski cca 19,3 ha), smješten je na otoku Koločepu na području naselja Donje i Gornje Čelo i njihovih morskih akvatorija. Širi prostorni obuhvat Plana predstavlja cijeli otok Koločep.
Osnovni razlog izrade krajobrazno-konzervatorske studije prvenstveno je stručno vrednovanje prirodno-ekoloških, kulturno-povijesnih, arhitektonsko – urbanističkih te prostorno – ambijentalnih kvaliteta otoka Koločepa. Krajnji cilj studije su smjernice za zaštitu i uređenje koje su zasnovane na neupitnim procjenama vrijednosti, ali se osvrću i na razvojne potencijale i potrebe otoka kao kulturnog i prirodnog te razvojnog resursa u cjelini.