Prezentacija zaštićenog kulturnog dobra “Ostaci plemićke kurije – Curiae Nobilitaris”

| 2022. | projekt

koncept

U skladu s konzervatorskim elaboratom, analizom postojećeg stanja građevine, prostorno-planske dokumentacije, postojeće arhivske građe te dostupne, relevantne literature izrađen je idejni projekt prezentacije ostataka plemićke kurije (curia nobilitaris), zaštićenog kulturnog dobra kod Orahovice.
Planirano izvođenje građevinskih i drugih radova na zaštićenom kulturnom dobru ''Ostaci plemićke kurije – Curiae nobilitaris'' predviđa uređenje ostataka plemićke kurije (ostaci postojeće građevine) za javno korištenje i prezentaciju lokacije u obliku info centra na otvorenom (edukacija, turizam).