SRC Grana-Klaka u Dubravi

| 2005. | natječaj

koncept


Sportsko rekreacijski centar Grana-Klaka nalazi se u istočnom dijelu grada Zagreba – Dubravi, između naselja Grana i Klaka. Dio je zelenog pojasa koji se kontinuirano proteže od Medvednice, s manjim prekidima izgrađenih stambenih zona, do središta Dubrave. Prva etapa izgradnje, prije 30 godina, formirala ga je kao cjelinu namijenjenu sportu i rekreaciji. Sportske sadržaje centra danas čine otvoreni sportski tereni.
Planirana lokacija druge etape namijenjena smještaju polivalentne sportske dvorane i bazena je prostor južno od postojećeg centra Grana-Klaka.

Longitudinalna postava današnjeg i budućeg kompleksa u smjeru S-J, rubno omeđenog prometnicama nepogrešivo nameće ideju postave sadržaja otvorenih duž osi, uz vizualnu propusnost i čvrsto povezivanje planiranih i budućih sadržaja te zatvorenost prema obodnim prometnicama. Koncept organizacije sadržaja, zasnovan na maksimalnoj transparentnosti omogućava objedinjavanje svih sportskih sadržaja, otvorenih i zatvorenih.