Arhitektonski snimak postojećeg stanja dominikanskog samostana i crkve u Bolu na Braču

| 2003.-2004. | projekt