Konzervatorska studija Podlabina

| 2004. | projekt

koncept


Svrha izrade studije je temelj za provedbu zakonske procedure zaštite ove vrijedne urbanističke cjeline kao kulturnog dobra i definirale konzervatorske smjernice za potrebe provođenja Urbanističkog plana uređenja Labina. Budući da je povijesnim uvjetovanostima i specifičnostima razvoja, urbanistička cjelina Podlabina nastala i ostala uglavnom kao homogena i konzistentna, obuhvat studije zahvaća njegov izvorni prostor.
Za potrebe studije provedena je analiza sačuvanih mikrourbanističkih cjelina (blokova, trgova, ulica) uz inventarizaciju svih građevina u granicama obuhvata.
Za sve građevine je izvršena i konzervatorska obrada, glede kategorija koje se odnose na zaštitu graditeljskog nasljeđa.
Pri analizi su obuhvaćene sve zgrade koje su i relevantne za očuvanje povijesne slike i ambijenta javnog gradskog prostora. Dvorišne i pomoćne zgrade nisu posebno obrađivane ukoliko ne ugrožavaju cjelovitu sliku i ambijent. U takvim slučajevima je izričito i navedeno njihovo uklanjanje ili preoblikovanje.