Obnova i uređenje dvorišta i dvorišnih pročelja – Banski dvori II, Trg Sv. Marka

| 2001.-2002. | realizacija

koncept

- prostoru dati fokus
- napraviti fleksibilan prostor: za razna događanja, za više scenarija
- stvoriti reprezentativan prostor
- osvijetliti fasade
- omogućiti zamjenu dotrajalih instalacija suvremenima
- stablo oraha zamijeniti prikladnijom biljnom vrstom
- otvaranjem nove fasade (južne fasade dvorišta) koje nastaje uklanjanjem kotlovnice, definirati njen stilski slog na način da se on uključi u ambijentalne vrijednosti prostora (za sada nepoznat povijesni izgled pročelja)
- koristiti što više mobilnih elementa koji omogućuju različit način organizacije prostora kako bi se mogao koristiti za različite prigode (različite scenarije događaja u dvorištu)
- naglasiti hibridni karakter spojnog trakta
- sačuvati elemente hortikulture trga (samonikli orah)
- naglasiti barkoni koncept sklopa (naglašavanjem baroknih osi koje povučenih iz smjera veža, označenih sa skulpturom na sjecištu osi)