Konzervatorski elaborat – kompleks Ureda predsjednika RH

| 2022. | projekt

koncept

U sklopu projekta pod nazivom Zeleni ured predsjednika Republike Hrvatske izrađen je konzervatorski elaborat kompleksa zgrada Ureda predsjednika Republike Hrvatske (Vila Zagorje, zgrada Aneksa i pomoćna zgrada), koji se nalazi na adresi Pantovčak 241, 241A i 241C u Zagrebu, a upisan je u Registar kulturnih dobara RH.
Ključne aktivnosti u provedbi projekta bile su:
1) Energetska obnova glavne zgrade
2) De-karbonizacija rashladno-toplinskog postrojenja
3) Izvedba sunčane elektrane na krovu zgrade aneksa
te aktivnosti vezane za ostvarivanje održive mobilnosti.
U okviru izrade konzervatorske dokumentacije korištena je dostupna arhivska građa, stručna literatura, rezultati istražnih radova te informacije dostupne na internetskim stranicama. Izradom elaborata određene su smjernice za obnovu u skladu sa zahtjevima klimatskih promjena i zaštitom kulturnog dobra.