Osnovna škola D. Kušlan

| 2008. | natječaj

koncept


Glavni problem grada, pa tako i ove lokacije, jest nedostatak prostora/zraka, u svakom smislu: poddimenzionirana parcela, nedostatak školskog zelenila, gradskog zelenila, formiranje čvrste i snažne opne gustog, blokovskog planiranog stanovanja, reduciran program same škole (štednja na kvalitetnim „dječjim“ kvadratima).

Osnovni koncept se može razdijeliti na vertikalnu/volumensku i horizontalnu / komunikacijsku komponentu, na makro i mikro razini:
- vizualno i sadržajno povezivanje partera škole i okolnih sadržaja
- komunikacijsko, a ne volumensko povezivanje makro školskih funkcija,
- uvlačenje urbanog elementa kroz parcelu, pješačka ulica povezuje makro i mikro horizontalu
- mogućnost korištenja vanjskih sadržaja škole za različite funkcije: sport, zabava, obrazovanje...
- volumen škole parira okolnim vertikalama
- dominacijska borba
- čvrste ulične fasade kontroliraju kretanje
- ispreplitanje vanjskih i unutrašnjih javnih sadržaja škole (povezivanje svih zajedničkih školskih funkcija u jedinstvenu cjelinu)
- pristupanje svim prostorima škole sa zajedničkog javnog prostora/okupljališta
- vizualno povezivanje prizemlja
- svaki kat ima svoj zajedničko centralno okupljalište, terase i centralni prostor, koji je ujedno komunikacija mjesto druženja, izložbi, igri itd.
- izdizanje razredne i predmetne nastave iznad nivoa terena zbog kvalitetnijeg položaja (nedostatak sunca, južne terase direktno na ulici, nedostatak privatnosti)
- vertikalni zoning, javno prizemlje i privatni mirni katovi