Projekt obnove zgrade Kapele sv. Jurja u perivoju Maksimir

| 2023. | projekt

koncept

Kapela sv. Jurja u parku Maksimir izgrađena je 1863./1864. godine prema projektu koji je naručio zagrebački nadbiskup Juraj Haulik 1862. godine, a izradio ga je graditelj iz Innsbrucka, Josef Von Stadl. Građevina je upisana u Registar kulturnih dobara RH. Projekt obnove Kapele bio je potreban zbog oštećenja nastalih od vlage, starosti i potresa koji je zadao oštećenja kontruktivnih i nekonstruktivnih elemenata. Projekt je izrađen u skladu s Elaboratom ocjene stanja konstrukcije i snimcima postojećeg stanja nastalih 2003., 2018. te 2020. godine.
Projektom je predviđena obnova nekonstruktivnih dijelova građevine te sanacija i popravak konstrukcije. U potresu je također došlo do oštećenja preslice i urušavanja kamenog ukrasa na vrhu koji je potrebno rekonstruirati po uzoru na postojeći, a predviđena je i izvedba nove unutarnje i vanjske rasvjete.