Zona ‘centar 3′

| 2008. | natječaj

koncept


Urbanistička obilježja Zaboka su linearna prostorna kompozicija, kontrast ravnice i „zagorskih brega", ispresijecanost cjelina prometnim pravcima i različitim nivoima i tipovima prometnica.
Postojeće stanje karakterizira neusklađenost mjerila, industrijskih hala i obiteljskih kuća, opkoljenih jakim infrastrukturnim elementima (željeznica, trafostanica, autocesta, zagorska magistrala itd.)
Industrijski razvoj grada osigurale su industrije ZIVT i REGENERACIJA koje predstavljaju i danas sinonim za Zabok. Posebno je industrijska arhitektura zabočke tvornice vunenih tkanina obilježila prostor i osigurala prepoznatljivost.

Premještanje postojeće industrijske zone i nova infrastruktura otvara mogućnost za razvoj potpuno novog centra grada.
Razvija se novo stanovanje, novo urbano tkivo kojim se Zabok transformira od županijskog prometnog čvora i industrijske zone u grad mladog, visokoobrazovanog stanovništva sa svim potrebnim, pratećim javnim sadržajima.
Nova izgradnja trebala bi potaknuti transformaciju vrijedne industrijske arhitekture zabočke tvornice vunenih tkanina - ZIVT-a, a ne u potpunosti uklanjanje postojeće izgradnje.
Njegova industrijska, povijesna arhitektura ostavila je povijesni sloj iz početka industrijskog razvoja grada i treba pretstavljati i simbol novog Zaboka .
Mogućim proširenjem građevinske zone prema Lugu Zabočkom tj. na prostore koji se nalaze nasuprot zahvata koji je predmet natječaja, Zabok postaje nova urbana aglomeracija Hrvatskog zagorja.

'Centar 3' negira postojanje barijera:
- nova arhitektura i infrastruktura i njen odnos s postojećim, s gradom pružaju mogućnost širenju grada u smjeru sjeverozapad - jugoistok
- novi gradski sadržaji, pozicionirani na jugoistočnom rubu obuhvata formiraju novu sliku grada s autoceste
- nastavlja se započeti/postojeći niz s gimnazijom, veleučilištem, prostorom za novu dvoranu
- takvim preskakanjem središnje zone uz korištenje vrijednog nasljeđa ZIVT-a kao znaka u prostoru i ponovnog generatora razvoja u novom kontekstu
- Zabok dolazi do autoceste i prelazi je
- željeznica se podiže na optimalnu visinu propuštanja kolnog prometa u razini današnjeg
- afirmira Krapinicu, uređuje njene obale