Projekt interijera izložbene dvorane hotela Knopp

| 2019. | projekt

koncept

Hotel Knopp u Novskoj je zgrada zaštićena kao kulturno dobro, upisano u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-4069. U sklopu rekonstrukcije i dogradnje postojeće zgrade hotela Knopp rekonstruirat će se i njegova glavna dvorana koja je predmet ovog izvedbenog projekta.
Kako je podataka o izvornom izgledu dvorane vrlo malo, rekonstruirat će se na način da se obnovi oblikovanje interijera prema rezultatima restauratorskih istraživanja i zatečenih elemenata u prostoru. Zidovi i strop dvorane oslikat će se prema uzorcima oslika pronađenim restauratorskim istraživanjem - sondiranjem. Uređenje interijera za planiranu namjenu (predavanja, prezentacije, promocije, domjenci, izložbe različitog tipa i sl.) obuhvaća dodatnu opremu koja je nenametljivo integrirana u interijer prateći oblike oslika na zidovima i stropu.