Konzervatorski elaborat za zgradu Skladišta 22 u sklopu kompleksa Metropolis

| 2023. | projekt

koncept

Izrada konzervatorskog elaborata za zgradu Skladišta 22 u sklopu kompleksa Metropolis u riječkoj luci prethodi rekonstrukciji građevine koja je dio pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra upisanog u Registar kulturnih dobara RH.
Cilj ovog konzervatorskog elaborata bio je izložiti arhitektonsku povijest i stilsko rješenje Skladišta 22 u sklopu kompleksa Metropolis i staviti ga u kontekst sličnih ostvarenja u riječkoj luci početkom 20. stoljeća, sve s ciljem njegovog adekvatnog obnavljanja i privođenja novoj namjeni.
U okviru izrade konzervatorske dokumentacije korištena je dostupna arhivska građa, stručna i znanstvena literatura te informacije dostupne na internetskim stranicama. Izvedeno je arhitektonsko snimanje postojećeg stanja te provedeni konzervatorsko-restauratorskih istražni radovi. Istražni radovi su provedeni s ciljem utvrđivanja graditeljskih faza i izvornih elemenata građevine, ocjene njihova stanja, valorizacije povijesne građevine i donošenja smjernica za obnovu povijesni struktura na temelju kojih nadležno tijelo utvrđuje posebne uvjete u svrhu izrade projektne dokumentacije. Elaboratom su definirane smjernice za obnovu postojeće građevine na temelju čega će biti moguće izraditi projektnu dokumentaciju za cjelovitu rekonstrukciju zgrade.