Uređenje trga za postav spomenika poginulim braniteljima u Domovinskom ratu, Šibenik

| 2005.-2008. | realizacija

koncept

Most simbolizira prijelaz sa zemlje na nebo, iz ljudskog u nadljudsko stanje, iz prolaznosti u besmrtnost. Uranjanje u val pokazuje raskid sa uobičajenim životom, zbila se korjenita promjena - upravo onakva kakvu su izborili branitelji čija su imena integralni dio ove skulpture.
Simbolizam vala moguće je usporediti sa simbolizmom krštenja i dviju njegovih faza: uranjanjem i izranjanjem. Oblik zavojnice, spirale koji čini ova forma, asocira na širenje, razvoj, ponavljani ritam života.
Napuhano jedro, na koje asocira najveća, frontalna ploha, ukazuje na još jednu šibensku posebnost - začetak Hrvatske mornarice. Ono simbolizira snagu i dobri vjetar koji su svojom žrtvom branitelji dali domovini na dar.
Ova dinamična forma izranja iz zemlje i svojom silinom u pokretu gradi luk, koji se vraća natrag zemlji (prah si bio…), ali se nakon tog dodira sa površinom ne zaustavlja, već nanovo započinje još jedan krug života.
Položaj skulpture je dvojak. Povučena je u prostornu nišu visokih bjelogoričnih stabala koja ju poput scenografije obgrljuju i štite definirajući tako povučenu prostornu konkavu. Istovremeno, izložena je i pogledu s ulice S. Radića predstavljajući novi urbani akcent, mjesto koje postaje orijentir i obilježje u širem gradskom kontekstu.
Predloženim rješenjem pomireno je nekoliko zadanih funkcija. Prostor istovremeno treba imati poluprivatan karakter mirnog stambenog susjedstva, omogućavati dominantnu poprečnu komunikaciju smjera istok-zapad od autobusne stanice do lokala u prizemlju ležećeg nebodera, te omogućiti reprezentativnost i dostojanstvenost spomen obilježja.
Pet paralelnih prostornih odsječaka gradirano je od najotvorenijeg, izloženog travnatog platoa na sjeveru do sjenovitog dijela visokih stabala na jugu. Fokus čitavog prostora je memorijalni trg.
Urbana oprema čitavog prostora osuvremenjena je i prilagođena jedinstvenom rješenju spomen obilježja i parka. Poprečne staze popločane su dilatiranim betonskim plohama. One predstavljaju geometrijski element reda u prostoru istovremeno ga povezujući u smjeru istok-zapad, te razdjeljujući na manje prostorne odsječke različitih karaktera i namjena.