Konzervatorski elaborat za zgradu Glazbene škole Fran Lhotka u Sisku

| 2021. | projekt

koncept

Sisačka Glazbena škola „Fran Lhotka“ od 1967. godine djeluje u zgradi bivše sinagoge, koja je uslijed stradanja i gotovo potpunog nestanka židovske zajednice u pogromu holokausta, nakon II. svjetskog rata ostala bez funkcije. Napuštena sinagoga 1967. godine radikalno je pregrađena i u tlocrtu i u etažnim elevacijama te je adaptirana za školske potrebe. Zgrada Glazbene škole teško je oštećena u potresu 2020. godine.
Izrada konzervatorskog elaborata za zgradu Glazbene škole Fran Lhotka Sisak prethodi rekonstrukciji građevine koja se nalazi na području kulturnog dobra: Kulturno-povijesna cjelina grada Siska, upisanog u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Građevina je također preventivno zaštićena kao spomenik kulture rješenjem Konzervatorskog odjela u Sisku.