Konzervatorski elaborat Prve hrvatske tvornice ulja u Zagrebu

| 2020. | projekt

koncept

Konzervatorski elaborat za zgrade na k.č. 6895/30 k.o. Centar, izrađen je u svrhu valorizacije i definiranja konzervatorskih smjernica za obnovu građevina.
Analizom postojećeg stanja građevina, prostorno-planske dokumentacije, arhivske građe, dostupne, relevantne literature te konzervatorsko-restauratorskim istražnim radovima, ocijenjena je vrijednost objekata te su donesene propozicije za daljnja postupanja.