Uređenje Novljanskog jezera

| 2009. | projekt

koncept


Područje Novljanskog jezera nalazi se oko 3 km istočno od središta grada Novska, a nastalo je kao umjetna akumulacija potoka Novska koji od jezera teče na jugo-zapad prema gradu i ulijeva se u rijeku Lonju (Lonjsko polje).
Područje idejnog rješenja obuvatilo je širi pejsažni prostor (12,03 ha) - dijelove zaštićenog krajolika Psunja koji čine vrijedan pejsažni okvir jezera i grada Novske. Njime je predviđena uspostava novog sustava komunikacija - pješačko planinarskih staza kako bi se uspostavila što bolja povezanost prostora i proširile mogućnosti rekreacijskog korištenja.

Novljansko jezero se i danas aktivno koristi za šetnju, kupanje, ribolov, ali nije uređeno.

U suradnji s Gradom su postavljena osnovna koncepcijska uporišta:
- Nužno je očuvati postojeće pejsažne vrijednosti s minimalnim zadiranjem u prostor.
- Prostor jezera je primarno zamišljen za stanovnike Novske te svojim kapacitetima treba biti dimenzioniran za njihove potrebe.
- Nužno je prostor bolje povezati unutar zone jezera i na lokalnoj razini, što će se ostvariti kroz sustav staza: šetnica neposredno uz jezero, staze koje se spajaju na postojeće planinarske putove, te staze koje
vode prema vidikovcima i prema gradu.
- Obale jezera karakterom trebaju biti različite (južna aktivnija, a sjeverna, šumovita, mirnija zona).
- Oblikovanje svih arhitektonskih intervencija suvremenog je izričaja te u funkciji zaštite pejsažnog ambijenta (sakriveno u kosinama terena, izvedeno u drvetu). Sadržaji moraju biti projektirani tako, da se zaštite
od vandalizma u vrijeme kad se ne koriste.

Kod stvaranja pješačkih staza jako je bilo važno da se u prostor ne intervenira teškom mehanizacijom kako se ne bi uništavao postojeći brdoviti teren. Već je intervencija zamišljena na sabijanju terena, trasiranju na licu mjesta i korištenju drvenih kladica koje se mogu zateći na lokaciji.

Na istočnom dijelu jezera planiran je novi pješački most koji će omogućiti kružnu pješačku komunikaciju oko jezera. Most je raspona 50 m, izveden u drvu. Zbog konstantnog vodostaja jezera, most je gotovo u razini površine vode, na taj način ne stvara vizualnu barijeru u prostoru, ujedno ostvaruje direktan kontakt s vodom.

Pješačka staza s južne strane jezera pejsažnog je karaktera. Slobodna u trasiranju - krivuda prateći slojnice terena nastojeći mu se u najvećoj mogućoj mjeri prilagoditi. Budući da prolazi uz malo jezero i vlažnim terenom koji je jedan dio godine neprohodan, velikim je dijelom izdignuta iznad razine terena. Zamišljena je s podkonstrukcijom minimalne visine odignute od okolnog terena, obložene drvenim daskama.