Bazen ‘gradski vrt’

| 2009. | natječaj

koncept


'box' – odgovor na nezahvalnu situaciju impostacije planiranih sadržaja

platno /precontraint/ - plašt box-a – adekvatan kolorit, vibrantnost površine, mogućnost intervencije perforacijom

'bubbles' mjehurići – konotativna poveznica sadržaja i forme

Volumen nove sportske dvorane i tribine stadiona vizualno su dominantne forme šireg obuhvata. Odgovor na fragmentnost dijelova oba sklopa ponuđen je suzdržanom formom 'box-a'. Projektantski stav otvorenosti sportske dvorane duž svoje osi (sjever-jug) zadržan je u koncepciji postave traženih sadržaja bazena. Ovim načinom negirana je loša prostorno-planska postava građevine bazena kao prislonjenog volumena.
Volumen bazena zavijen je u precontraint – materijal već viđen u građevnom fundusu Osijeka. Svojim karakteristikama omogućava skrivanje dijela sadržaja bez redukcije kvalitete korištenja. Perforiranje otvara mogućnost novih doživljajnih senzacija u eksterijeru, a do punog izražaja dolazi posebice na mjestima sagledljivih segmenata pročelja u interijeru. Kvaliteta površine materijala naizgled fragilnog i vibrantnog, uz pravilnu primjenu, u punoj mjeri odražava karakter vode kao glavnog gradivog materijala interijera.