Graditeljski sklop Dadas

| 2013. | projekt

koncept


Projekt obnove graditeljskog sklopa Dadas u Starogradskom polju izrađen je u skladu s Mjerama zaštite i očuvanja Ministarstva kulture, a na temelju detaljnog pregleda, mjerenja i snimanja uz korištenje dostupne arhivske građe.
Ovim projektom obuhvaćena je obnova postojećih građevina u Starogradskom polju za potrebe povremenog boravka u svrhu razvoja uzgoja kultura lavande i maslina te prezentacije proizvoda.
Predloženi zahvat se planira na prostoru Starogradskog polja, registriranog kao nepokretno kulturno dobro u kategoriji kulturni krajolik pod oznakom Z-3827 i na listi je kulturnih dobara pod zaštitom UNESCO-a.

Postojeće tri građevine s gustirnom, pripadaju autohtonoj arhitekturi Starogradskog polja i dijelom se naslanjaju na karakterističnu mrežu kamenih suhozida koji označavaju međe čestica.
Sve tri građevine su u ruševnom stanju, a dvije od njih imaju djelomično očuvan pokrov, izvorne detalje kao što su pragovi, kameni nadvoji, zidne niše.

Projektom je propitivana mogućnost obnove postojećeg sklopa građevina kao građevina pratećih agrarnoj djelatnosti obitelji, preslagivanje urušenih zidova, ponovno zidanje zidova u debljini od 60 cm, povezivanjem kamena vapnenim mortom, a s unutarnje strane žbukanjem, uređenje podova popločavanjem kamenim pločama i ponovno pokrivanje kamenim pločama na drvenoj podkonstrukciji te ugradnja jednostavne, drvene stolarije kako bi se ostvario minimalni standard prostora za povremeni boravak u polju te očuvale povijesne strukture. Na otvore je planirano ugraditi pune drvene škure, horizontalno složenih segmenata.
Između kućice uz ulaz i druge dvije građevine planirana je pergola od vinove loze na drvenoj podkonstrukciji i prostor za gradele kako bi se osigurao vanjski prostor za odmor i objed.
Za obnovu sklopa koristit će se postojeći kamen uz potrebnu obradu.
Zadržava se povijesna namjena prostora kao poljoprivrednog zemljišta uz daljnje održavanje postojećih površina pod lavandom i maslinama te drugim tradicijskim poljoprivrednim kulturama.
Prilikom planiranog zahvata zadržava se postojeća parcelacija.