Konzervatorski elaborat za obnovu zgrade Filozofskog fakulteta u Puli s parkom

| 2023. | projekt

koncept

Izrada konzervatorskog elaborata za Filozofski fakultet u Puli s parkom prethodi obnovi građevine, koja je zaštićena kao pojedinačno kulturno dobro i upisana u Registar kulturnih dobara RH. Zgrada Filozofskog fakulteta u Puli s parkom predstavlja jedno od važnih ostvarenja iz razdoblja secesije u Istri. Cilj konzervatorskog elaborata bio je izložiti arhitektonsku povijest i stilsko rješenje zgrade Filozofskog fakulteta u Puli s parkom te ga staviti u kontekst pulske arhitekture tog razdoblja, a s ciljem njezine adekvatne obnove.
U okviru izrade konzervatorske dokumentacije korištena je dostupna arhivska građa, stručna literatura te informacije dostupne na internetskim stranicama. Izvedeno je sondiranje dijelova interijera što uključuje sonde na zidovima, stropovima, stolariji i bravariji u svrhu prikaza povijesnih slojeva interijera. Elaboratom su definirane smjernice za obnovu postojeće građevine na temelju čega će biti moguće izraditi projektnu dokumentaciju za cjelovitu obnovu zgrade.