Konzervatorski elaborat za zgradu Mrtvačnice na groblju Mirogoj u Zagrebu

| 2022. | projekt

koncept

Izrada konzervatorskog elaborata za zgradu mrtvačnice na groblju Mirogoj prethodi rekonstrukciji građevine koja se nalazi na području kulturnog dobra: Povijesna urbana cjelina Grad Zagreb, upisanog u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Građevina je također pojedinačno zaštićeno kulturno dobro.
Mrtvačnica zagrebačkoga groblja Mirogoj sastavni je dio najvažnijega sepulkralnog kompleksa zagrebačkog i hrvatskog historicizma. Cilj je ovog konzervatorskog elaborata izložiti arhitektonsku povijest i stilsko rješenje mirogojske mrtvačnice i staviti ga u kontekst sličnih ostvarenja na području Srednje Europe u 19. stoljeću, a s ciljem njezine adekvatne postpotresne obnove.
U okviru izrade konzervatorske dokumentacije korištena je dostupna arhivska građa, stručna literatura te informacije dostupne na internetskim stranicama. Izvedeno je arhitektonsko snimanje postojećeg stanja te sondiranje u svrhu detekcije postojanja oslika u interijeru, istraživanja izvornog oblikovanja pročelja i utvrđivanja intervencija izvedenih višekratnim obnovama. Elaboratom su definirane smjernice za obnovu postojeće građevine na temelju čega će biti moguće izraditi projektnu dokumentaciju za cjelovitu rekonstrukciju zgrade.