Dealjni plan uređenja proširenja groblja u naselju Lastovo

| 2013. | plan

koncept

Ovaj Plan obuhvaća područje postojećeg groblja površine 3692 m2 i područja proširenja groblja južno i sjeverno od granice postojećeg groblja u površini 1786 i 1820 m2. Ukupna površina obuhvata je 7302 m2.
Groblje u naselju Lastovo je jedino groblje na otoku. U sklopu izrade ovog Plana planira se njegovo proširenje. Groblje se nalazi južno od samoga naselja na početku Lastovskog polja. Kao jedino groblje na otoku, nije potrebno dodatno isticati njegovu važnost.
Proširenje groblja planira se južno i sjeverno u odnosu na postojeće groblje. Groblje se nalazi istočno od lokalne ceste koja povezuje Lastovo i Skrivenu Luku.
Postojeće groblje je opće (javno), malo groblje (površine 0,7 ha) sa klasičnim ukopom u grobnice.
Groblje danas ima dva ulaza: glavni ulaz je s zapadne strane, a na sjevernom zidu je naknadno probijen drugi. Glavnim ulazom se pristupa do crkve Sv. Marije u Polju koja je zaštićena kao kulturno dobro. Južno od crkve se nalazi mrtvačnica koju je potrebno obnoviti. U sklopu postojećeg groblja ostalo je jako malo mjesta za nove grobnice i to u sjeveroistočnom dijelu groblja.
Grobna polja su različitih veličina i položena u više smjerova. Dominira komunikacija u smjeru sjever jug gdje se pristupa grobnicama u sustavu obostranog češlja.
U okvirima postojećeg groblja neće se raditi posebne intervencije osim ostvarivanja pješačke veze s planiranim proširenjem groblja prema jugu.
U proširenje groblja će se pristupati s dvije strane: jedan pristup je sjeverno sa postojećeg groblja, a drugi je zapadno sa lokalne ceste Lastovo-Skrivena Luka. U sklopu proširenja groblja planiraju se nove grobnice, grobne staze, uređenje hortikulture, parkiralište i postav urbane oprema.
Proširenje groblja planirano je na način da prati započetu mrežu grobnih polja u sjevernom dijelu groblja. Uspostavljena je mreža novih grobnih polja i sadržaja u južnom dijelu obuhvata DPU-a sa naglašenom – grobnom alejom koja povezuje ceremonijalni trg sa prostorom na južnom dijelu groblja.