Detaljni plan uređenja Zapad 1

| 2009. i 2012. | plan

koncept

U trenutku kada je Grad Novska donio odluku o izradi DPU-a Zapad 1, u Gradu više nije postojala niti jedna slobodna parcela za gradnju obiteljskih kuća. Pošto je Grad Novska nakon Domovinskog rata proglašen prostorom od posebne državne skrbi, građanima i povratnici je bilo osigurano financiranje građevinskog materijala za izgradnju obiteljskih kuća. Postojao je veliki interes za gradnjom.
UPU-om Novska su stvoreni preduvjeti za izradu Plana, jedna od osnovnih pretpostavki bila je da se ne želi graditi stambeno naselje na minimalnim parcelama, veće da će se osigurati visoki standard gradnje i veličina parcela veća od 1000 m2, što je od strane građana Novske dočekano s velikim odobravanjem. Također novo naselje na južnom rubu grada biti će opremljeno sa svim pratećim sadržajima.
Prostor DPU-a je bio u potpunosti neizgrađen, ravan i komunalno neopremljen, tako da su oblikovne i projektantske mogućnosti bile velike.
Nakon izrade nekoliko varijantnih rješenja donesena je odluka kako će se pristupiti oblikovanju koje se nadovezuje na tradicijski način oblikovanja obiteljskih kuća i parcela na području Grada, na način da će s kuća odmaknuti od ruba parcele i susjeda, te da će se omogućiti gradnja pomoćne građevine u dubini parcele, same kuće će moći imati maksimalno dva stana, s gradnjom dvije nadzemne etaže i potkrovljem.
Promet i komunikacije se nadovezuju na postojeće prometne tokove. Glavni javni sadržaji se planiraju u nastavku postojećih sadržaja kao što su gradska tržnica i srednja škola sa sportskim sadržajima, te kroz novoplanirano naselje čine jedinstveni javni potez grada.
Pošto je obuhvat plana bio jako dugačak, nizanje obiteljskih kuća u koridoru ulice je presijecano perivojno uređenim prostorima za okupljanje stanovnika. Na taj način se stvaraju mikrocjeline i ambijenti koji su u korištenju samih stanara.
Naselje kao cjelina ostavlja mogućnost da se u budućnosti nastavi razvoj prema jugu u istom duhu na područje DPU-a Zapad 2.