BIO Centar s trafostanicom_prometne, parkirališne i pješačke površine s vanjskom hidrantskom mrežom i oborinskom odvodnjom

| 2009. | projekt

koncept


Projektom prometnih, parkirališnih i pješačkih površina, vanjske hidrantske mreže i oborinske odvodnje za građevinu "BIO CENTAR s trafostanicom" obuhvaćene su nove manipulativne površine svih pristupnih koridora objektu kao i vanjsko uređenje pristupnih površina unutar parcele objekta s priključenjima na postojeće prometnice unutar kampusa.
Zahvatom su riješeni priključci na postojeće kolne i pješačke površine, kao i manipulativne površine – kolnici, kolno-vatrogasni prilazi i prolazi oko i unutar objekta, pješački prolaz, kao i parkirališta i pješačke staze na lokaciji.