Parterno uređenje Trga Petra Zoranića

| 2009. | natječaj

koncept


Novim zaštitnim arheološkim istraživanjima na Trgu Petra Zoranića, nađen je 'puzzle' koji je nedostajao o razvoju grada. Otkrivena su srednjovjekovna gradska vrata, dio plašta srednjovjekovnog bedema, dio crkve Sv. Petra te ranocarski bedem i monumentalna antička gradska vrata (tipa slavoluka) s bočnom oktogonalnom kulom.
Cilj rada je:
- definirati odnos prema arheologiji, povijesti i razvoju grada, perivojima
- definirati odnos prema fortifikacijama i javnom prostoru – gradska vrata, ulice, trgovi
- niz gradskih interijera, dnevnih soba, danas bez namjene ili neadekvatne namjene umrežiti u cjelinu: trg petra zoranića, trg pet bunara, dvoranu unutar bedema, atrije palača, poljanu šime budinića i novooblikovanu - sobu arheologije prezentiranu sub divo

Obzirom da je Trg Petra Zoranića prostor opterećen intenzivnim, pješačkim prometom potrebno je reducirati zonu prezentacije i prezentirati samo najvažnije za razumijevanje otkrivenog, a to su:
- ostaci rimskih vrata: sjeveroistočna šira baza vrata i pločnik (prezentirana još od 1908. godine) i jugozapadna osmerokutna kula na kvadratnoj osnovi
- poziciju kasnoantičkog zida i vrata
- ostatke srednjovjekovnih vrata
Sugerirani obuhvat prezentacije arheologije u tri zasebna dijela sub divo je proširen obzirom da bi se na taj način formiranim prostorima, uz obaveznu ogradu, izgubila mogućnost cjelovite percepcije nalaza, osim sa samog ruba i gotovo isključivo njihovih gornjih površina, dok bi struktura zidova, dimenzija i mjerilo slavoluka izostali kao informacija iz originalne, pješačke, povijesne perspektive.
Na predloženi način, uz mogućnost prolaza kroz taj niz fortifikacija i gradskih vrata, na simboličan način, možemo doživjeti i dotaknuti povijest grada.