Konzervatorska dokumentacija ‘Zone Badel’ u Sesvetama

| 2012. | projekt

koncept


Konzervatorska dokumentacija 'Zone Badel' u Sesvetama izrađena je u svrhu valorizacije postojećih građevina u okviru kompleksa. Valorizacija građevina poslužiti će kao podloga za planiranje prostornog razvoja i prenamjene kompleksa.
Danas obuhvat kompleksa Tvornice Badel zauzima otprilike 4,8 ha. Kompleks je sa sjeverne strane omeđen Zagrebačkom cestom, s zapadne strane Ulicom kneza Ljudevita Posavskog, s istočne potokom Vuger, a sa južne industrijskim kolosijekom.

Tijekom provođenja istraživanja povijesnog razvoja lokacije i analize postojećeg stanja svih postojećih građevina 'Zone Badel' u Sesvetama za potrebe izrade urbanističko-arhitektonske studije, utvrđeno je postojanje ili dostupnost malog broja dokumenata i povijesnih fotografija. Obzirom na važnost ove lokacije za gospodarski razvoj Sesveta i industrijsku namjenu ovog prostora kroz posljednjih 80 godina, smatramo da bi očuvanje referentnog objekta tvorničkog kompleksa ili očuvanje memorije i imena Badel i u budućem razvoju lokacije bilo od velike važnosti. (Kao što i očuvana vila Badel (danas zgrada općinskog suda u Sesvetama) sjeverno od lokacije tvornice i danas podsjeća na povijest mjesta i kolokvijalno se zove kuća Badelovih.) U tom smislu, temeljem provođenih analiza i valorizacije pojedinih građevina, mišljenja smo da spremnici melase uz industrijski kolosijek imaju veliki potencijal, kao i zgrada nove špiritane, posebno njen najviši volumen.
Dio tih građevina danas je prazan tj. bez funkcije, a njihova izvorna namjena koje je bila u skladu s industrijskom namjenom i povijesnim trenutkom te više nije prihvatljiva ili tehnološki opravdana.
Za njih treba pronaći novu namjenu koja je u skladu sa suvremenim potrebama i prostornim karakteristikama samih građevina. Adekvatnim namjenama smatraju se različite društvene i poslovne namjene. Tako se u navedene građevine mogu smjestiti djelatnosti iz područja prosvjete i odgoja, znanosti, informatike, medija, trgovine, turizma i ugostiteljstva, djelatnosti s područja likovnih i primijenjenih umjetnosti, obrtničke djelatnosti i slično. Ukratko, sve one djelatnosti koje bi pridonijele kvaliteti života stanovnika, kao i turističkoj i kulturnoj ponudi Sesveta, a koje su kompatibilne s postojećim i planiranim namjenama prostora u neposrednoj blizini te ga ničime ne ometaju i ne ugrožavaju.