Idejno rješenje spomen obilježja Draženu Petroviću

| 2007. | natječaj

koncept

Prema uvjetima natječaja bilo je potrebno oblikovati skulpturu u spomen košarkašu Draženu Petroviću i oblikovati parter oko skulpture. Planirana intervencija se nalazila u Šibeniku ispred osnovne škole.
Arhitektonsko rješenje uže zone smještaja spomenika predviđa otvoreni ravni prostor malog uglovnog trga po kojem se Draženova skulptura slobodno kreće svojim domaćim terenom.
Pozadinsku scenografiju trga čine vertikale nosača zastava, postojeće drvo i silueta sportske dvorane na Baldekinu.
Trg je ravna horizontalna ploha a samo se uska vanjska traka plohe u krajnjim uglovima prilagođava konfiguraciji terena i prati postojeću pješačku komunikaciju.
Uglovi trga blago izrastaju iz okolnog terena. Izdizanjem u istočnom dijelu trga Draženova skulptura biva decentno prostorno visinski istaknuta. U sjeverozapadnom uglu trga, na rubu jednake takve visinske razlike, u sjeni postojećeg drveta, smješten je veliki svijetli kameni blok, s jedne strane gotovo u potpunosti utonuo u pod trga dok je sa strane pločnika jasna njegova puna dimenzija i funkcija klupe.
U noćnoj slici grada trg ostaje pitoma urbana ploha bez posebne agresivne rasvjete, a pozornost pogleda prolaznika na Draženovu skulpturu usmjerava linearna podna rasvjeta u vidu svjetleće trake u razini opločenja trga orijentirana u smjeru 'kretanja' skulpture.
Draženova skulptura je izrađena od tamno patinirane bronce čija se tekstura, boja i efekti blage svjetlosne refleksije ističu na neutralnom tradicionalnom svijetlom kamenom opločenju trga.