Kompleks Uriho i dom invalida na Kajzerici

| 2008. | natječaj

koncept


Projekt su determinirala urbani kontekst i karakter prostora Kajzerice te specifičnost namjene građevine sa strogim pravilima funkcioniranja.
Program kompleksa Uriho zbog složenosti i razdijeljenosti prostornih i funkcionalnih cjelina dijeli građevinu na jedinične sklopove koji unutar sebe podliježu jasnim pravilima: osvjetljenje radionica, način korištenja, kontroliranje pristupa zaposlenika, štićenika doma, sportskih sadržaja itd.
Pojavljuju se problemi dugačkih neosvijetljenih komunikacija, razdijeljenost sadržaja i problem velikog kompaktnog volumena sportske dvorane koja iskače u odnosu na rahle elemente funkcionalnih sklopova.
Željeli smo, unatoč poddimenzioniranoj parceli ostvariti vizualnu vezu između svih sklopova prostora i jasno razgraničiti gdje se kreću ljudi, a gdje automobili i strojevi. Ovi zahtjevi su nas doveli do toga da se prostor partera mora maksimalno otvoriti i da je primarno podređen pješacima. Tako da smo veliki dio prometa smjestili pod zemlju, a servisiranje pogona ostvarili obodno, s vanjske strane.
Prepoznavši potrebu aktivnog korištenja cijelog prostora i potrebu za artikuliranjem ulične fasade, uspostavili smo zoning, formiranjem jakog javnog prostora u središtu parcele, koji omogućuje individualno funkcioniranje svih segmenata.
Uličnu fasadu i pješački parter definiraju različiti javni sadržaji, trgovine, ugostiteljstvo, ulasci u dvorane, prostori udruga, igrališta itd.