Natječaj za izradu arhitektonsko – urbanističkog rješenja Umjetničke galerije Akademije likovnih umjetnosti

| 2014 | natječaj

koncept

Definiranje koncepta se s jedne strane oslanja na današnji trenutak, dok s druge strane na jedinstvenost i specifičnost lokacije. Dominantni kontrasti koji se pojavljuju na ovoj lokaciji su znatno utjecali na oblikovanje. Kontrasti o kojima govorimo primarno se odnose na odnos Ilice i parka Akademije, koji će s gradnjom ove zgrade, a ujedno i zatvaranjem bloka postati još izraženiji. Što znači da će Ilica biti još malo više bučnija, linearnija, zasjenjenija, dok će park akademije biti još zaštićeniji, ali ujedno i izoliraniji. Vrijednosti i kvaliteta parka, ne samo kao zelenila u centru grada, već ujedno kao podloge koja objedinjuje sve sadržaja likovne akademije u jedinstvenu cjelinu, će s gradnjom Aluartforuma još više izraziti.
Kroz koncept se objedinjuje kvaliteta lokacije i njezina zadaća u jedinstveni prostor, što je postignuto ulaskom u zgradu s dvorišne, a ne strane Ilice.
Na nivou same zgrade jedan od glavnih izazova je bilo ostvariti funkcionalnu čistoću. Pošto se zgrada sadržajno dijeli na dvije različite funkcije bilo je nužno osigurati cjelovitost njihove međusobne povezanosti. Objedinjavanje galerijskog prostora, kao i radno-tehničkog dijela u jednu jedinstvenu cjelinu očitava se u tlocrtu, presjeku i na fasadi.